tiistai 17. marraskuuta 2015

Viimeisen viikon tunnelmia

Projektimme alkaa olla lopuillaan ja paljon on mahtunut tähän tiiviiseen ja toiminnantäyteiseen jaksoon. Tällä viikolla meillä on viimeiset lähituokiot asukkaiden ja päiväkeskusryhmäläisten kanssa sekä viimeinen esitymuotoinen taiteilijakahvila.

Viimeiseen viikkoon sisältyy pienet julkiset esittäytymiset osan ryhmistä kanssa. Tiistain päiväkeskusryhmän kanssa järjestämme tuokion ravintolasalin tiloissa ja sitä saavat talon asukkaat ja talossa vierailevat tulla seuraamaan. Samoin torstain päiväkeskusryhmän kanssa esittäydymme ravintolasalissa tanssien.

Projektiin on mahtunut monenlaista tekemistä, tunnetta, kokemusta ja vastaantulevaa tilannetta. Yksikään päivä ei ole ollut samanlainen, vaikka viikkomme ovatkin noudattaneet tietynlaista toistuvaa aikataulua ja rytmiä. Päällimmäisenä mielessäni on tällä hetkellä väsymys, mutta myös erilaiset kohtaamiset ja taidekokemukset ikäihmisten kanssa. Projekti on haastanut minua uudenlaiseen tapaan ja väylään tehdä tanssia yhdessä ihmisten kanssa.

Olen itse saanut projektilta paljon ja ainakin osittain koen, että tämäntyyppinen työ on sellaista, johon itse haluaisin pitkäjänteisesti sitoutua. Ikäihmiset ovat kohderyhmänä varsin monimuotoinen ja haastavakin ryhmä. Taustalla ihmisillä on valtava määrä elämänkokemusta, joka saattaa vaikuttaa niin, että ihminen toisaalta on avoin uudenlaisillekin kokemuksille, toisaalta erilaiset edeltävät kokemukset saattavat olla esteenä taiteen kokemiselle ja uuden oppimiselle.

Minulle palkitsevinta on ollut, että olen saanut olla näiden ihmisten kanssa yhteisten taidekokemusten äärellä tasavertaisena vierelläkulkijana tarjoten mahdollisuuksia johonkin hauskaan, mielenkiintoiseen, uuteen, vaikeasti ymmärrettävään, pohdintaa ja kommunikaatiota herättävään tai muistoja, intoa ja liikettä nostattavaan.

perjantai 6. marraskuuta 2015

Kunnontanssia?

Erään kerran eräässä ohjausryhmässä yksi osallistuja toivoi, että tanssituokioissa tehtäisiin "kunnon tanssia". Pohdimme yhdessä, mitä tuo kunnon tanssi voisi tarkoittaa. On totta, että joka sukupolvella on omat suositut tanssimuotonsa. Myös tanssin käsite on hyvin moninainen ja voimme jaotella esimerkiksi taidetanssin ja sosiaaliset tanssit omiksi ryhmikseen. Meillä tanssitaiteilijoilla tausta on vahvasti esittävässä taidetanssissa, joten näitä osaamisalueita olemme käyttäneet ikäihmisten projektissakin. Välillä olemme kuitenkin harjoitelleet esimerkiksi seuratanssi- tai kansantanssiaskeleitakin.

Mitä on tanssi?
Tämän kysymyksen äärelle pysähdyimme erään ryhmän kanssa miellekartan muodossa. Kirjoitimme keskelle paperia sanan "tanssi" ja sanaan liittyen sai jokainen kertoa omia mielleyhtymiään, joita kirjoitimme tanssi-sanan ympärille.

Kunto, taide ja vuorovaikutus
Kunnontanssista tulee mieleen myös kunto. Kunnon ylläpitäminen ja jopa kohottaminen onkin yksi tanssituokioiden tavoitteista. Tanssituokioilla on kuitenkin myös muita tavoitteita. Olemme ottaneet vahvasti yhdeksi osa-alueeksi ilmaisun ja eläytymisen merkityksen tanssissa. Mielestämme on merkityksellistä pyrkiä eläytymään erilaisiin tilanteisiin ja hahmoihin taidekokemuksen kautta. Myös osallistujien ryhmäytyminen on ollut yksi merkittävistä tavoitteista. Päiväkeskusryhmät toimivat muutenkin tiiviisti yhtenä ryhmänä, joten olemme kokeneet tärkeänä vuorovaikutteisuuden korostamisen heidän parissaan. Talon asukkaat puolestaan asuvat samassa talossa, joten eri tilanteissa olemme halunneet mahdollistaa vuorovaikutuksen asukkaiden kesken.

torstai 5. marraskuuta 2015

Kuvia Tanssivasta Kaukaharjusta


 Karhuntassut


"Karamellityttö ja mailapoika!"


Kuvaajana Hanna Kahrola ja Helena Kekäläinen

maanantai 2. marraskuuta 2015

omaistenilta

Viime viikolla teimme pienen esittelyn ja esityksen Kaukaharjun omaisten illassa. Esitimme erään rouvan "postikorttimuiston".Hän kertoi lentokonetta ja lentäjää kuvaavan kortin pohjalta ulkomailla asuvasta lapsenlapsestaan. Lapsi oli tarkkaan seurannut lentokoneen turvallisuusohjeita ja poiminut sieltä erään mieleen painuneet seikan,joka häntä huoletti oman pehmonallensa kannalta. Turvallisuusohjeissa neuvottiin jättämään kaikki tavarat onnettomuustilanteissa. Lapsi oli siis joutunut ikävissään ilmoittamaan vanhemmilleen, ettei voi enää ottaa pehmonalleaan mukaan mummolaan,jotta pehmonalle pysyy turvassa. Tämän tarinan tulkitsimme Yonan "Elämän luonne" kappaleen säestämänä. Lisäksi esittelimme lyhyesti projektiamme. Yleisöstä nostettiin esille kysymyksiä käytämmekö ryhmissä tai osaammeko tanssia "kunnon tansseja".Yleisössä pohdittiin myös esityksen tai nykytanssin ymmärrettävyyttä ja ymmärtämättömyyttä ja ikäryhmän huomioonottamista. Tämä on kysymys johon olemme törmänneet työskentelyn aikana aikaisemmin.Erään ryhmän kanssa kokosimme mindmapiin tanssiin liittyviä sanoja,tanssiaihesanoja. Sanoja kertyi runsaasti ja aikakin loppui kesken,että olisi kattavasti käyty läpi edes osa maailman tansseistä. Kerkesimme listata lähinnä länsimaisesti tutuimpia tansseja. Hyvä kysymys onkin,mitä on kunnon tanssit ja kenelle? Monille ryhmissämme mieleen tulee ensimmäisenä tanssilavoilta tutut tanssit,valssi,tango polkka jne. Onko loppujenlopuksi tanssilajia tärkeämpää tanssin,musiikin ja sosiaalisen kanssakäymisen yhteensulautuma?

tiistai 20. lokakuuta 2015

Ohjaustuokioiden tuntirakenteesta

Kaukaharjussa meillä on viikon aikana useita ohjattuja tanssituokioita eri ryhmien kanssa. Ohjattujen tuokioiden sisällöt vaihtelevat viikoittain, mutta tietyt asiat myös pysyvät samoina tai kehittyvät ja muuntuvat viikkojen kuluessa. Avaamme seuraavassa hieman tanssituokioiden rakennetta:

Nimikierros ja henkistä virittäytymistä
Aina tuokioiden alussa katsomme, ketkä ovat tänään paikalla. Saatamme kysyä nimet tai jokainen saa esitellä itsensä. Nimien läpikäymisellä on muukin tarkoitus kuin pelkkä osallistujamäärän arkistointi. Haluamme opetella toistemme nimiä sekä kutsumaan toisiamme nimeltä. Näin vahvistamme ryhmäytymistä ja ryhmän dynaamista toimintaa.

Lämmittely
Kehollisen virittäytymisen vaiheessa voimme esimerkikis tehdä erilaisia lämmittelyliikkeitä piirissä ohjaajien johdolla tai osallistujat voivat myös vuorollaan näyttää liikkeitä, joita toiset toistavat.

Erilaisia liikeharjoitteita
Tähän mennessä olemme tehneet erilaisia harjoituksia piirimuodostelmassa. Olemme esimerkiksi tehneet "Stop and go" -tanssin, jossa musiikin soidessa liikutetaan eri kehon osia ja musiikin loppuessa jäädään patsaaksi paikalleen. Olemme myös "heittäneet liikettä" piirimuodostelmassa siksakkina niin, että yksi ihminen tekee oman liikkeen ja heittää liikkeen piirissä toiselle ihmiselle, joka taas muokkaa liikkeen omakseen ja heittää käsimerkillä vuoron seuraavalle. Muutamilla kerroilla olemme myös harjoitelleet erilaisia rytmejä musiikin tahdissa.

Ilmaisuharjoituksia
Projektin aikana olemme valmistaneet ja koristelleet erilaisia naamioita sekä muita asusteita ja rekvisiittaa. Näitä olemme käyttäneet ohjatuissa tuokioissa esimerkiksi niin, että olemme keksineet hahmoillemme nimet sekä omat liikkeet.

Lopetus
Viimeisinä asioina pyrimme tekemään yleensä jotain sellaista, joka kokoaa tunnin sekä rauhoittaa kehon ja mielen. Olemme tehneet esimerkiksi silmät suljettuina erilaisia mielikuvamatkoja rauhallisen musiikin soidessa taustalla. Olemme myös esittäneet pantomiimia toisillemme, jossa jokainen on saanut esittää ammattinsa, harrastuksensa tai jotain muuta toimintaa ja toiset ovat arvanneet, mistä on kyse.


perjantai 16. lokakuuta 2015

Helenan välipalaute, oma-arviointi

Helenan selfanalysis

Onko viikottainen tanssituokio toiminut mielestäsi
ERITT HYVIN     HYVIN     EOS     HUONOSTI      ERITT HUONOSTI

Pidätkö Hannan ja Helenan tanssituokioista? KYLLÄ     EN

Oletko kiinnostunut osallistumaan tanssituokioihin KYLLÄ     EN
Miksi?
Pakkohan se on olla kiinnostunut :) Pyrkimyksenä tuottaa sisältöä, joka on mielenkiintoista. Kysymys on hyvä esittää ajoittain itselleen ohjaajanakin viitaten sisältöön; olisinko itse kiinnostunut tästä?

Onko toiminta vastannut odotuksiasi?
Pääsääntöisesti kyllä. Talon asukkaille suunnattuihin ryhmiin olisin odottanut enemmän osallistujia, ja sopiva työskentelymuoto talon asukkaiden tavoittamiseksi onkin ollut suurin haaste tähän mennessä. Ei voi odottaa kaikkien olevan kiinnostuneita tanssista, mutta samalla toivon kuitenkin, että talon asukkaat havahtuisivat tarjolla olevaan(asukkaille ilmaiseen) esitykselliseen ja osallistavaan tanssituokioon. Kollegani Hannan kanssa tähtäämme uudenlaisten menetelmien ja taidesisältöjen kehittämiseen, ja se, kuinka paljon siihen menee aikaa ja kuinka hienovaraista sisältöjen työstäminen on, on saanut pohtimaan erilaisia muotoja saavuttaa kohdeyleisö. Myös kohdeyleisön määrittäminen ikäryhmän sisällä on pma haasteensa, ja on pelattava erilaisilla sisällöillä riippuen osallistujakokoonpanosta, koska ryhmässä on osallistujia joka lähtöön.

Mikä tanssituokioissa on parasta?
Onnistumisen kokemukset, Tuokion jälkeen tyytyväisenä hymyilevät osallistujat. Keskustelut ryhmän sisällä, vilpittömyys.

Mikä on erityisesti jäänyt mieleen?
Muutamat osallistujat, jotka omalla positiivisuudellaan ja innostuneisuudellaan tuovat omaan ryhmäänsä positiivista elämän asennetta.

Mistä et ole pitänyt tuokioissa?
Aikataulumuutoksista ja ns. käynnistymisvaikeuksista

Ovatko ohjaajat hyviä? KYLLÄ     EI
Miksi?
Me ohjaajat aistimme ryhmien tunnelmaa ja pohdimme jatkuvasti kuinka kehittää kunkin ryhmän ohjattua kokonaisuutta. Työskentelemme tavoitteellisesti ja pyrimme kohtaamaan ryhmäläiset yksilöinä, vuorovaikutteisesti ja inhimillisesti. Haastamme ryhmäläisiä heittäytymään, ja pyrimme myös antamaan heille mahdollisuuden tulla esille omassa ryhmässään. Lähestymistapamme tanssitaiteeseen on kyseiselle ikäryhmälle pääsääntöisesti uutta, mikä tuo omat haasteensa ohjaamiseen ja siihen, kuinka suunnitelmat toteutuvat käytännössä.

Minkälaisia vaikutuksia tanssituokioilla on ryhmänne ilmapiiriin?
ERITT. HYVIÄ     HYVIÄ     EOS     HUONOJA     ERITT. HUONOJA
Kokonaiskuva ryhmistä ja talon asukkaista rakentuu likimain ohjaustuokioiden pohjalta, lisäksi havannoimalla ympäristöä ohjaustuokioiden ulkopuolella. Ryhmien tullessa tutummiksi(ohjaajat ryhmäläisille ja ryhmäläiset ohjaajille) ohjaaminen ja sisällön suunnittelu helpottuu, ja haastetasoa pystyy lisäämään. Ryhmäläisillä voi olla erilaiset tavoitteet, kuin ohjaajilla, mutta ne pyritään huomioimaan, jotta tanssituokioilla olisi mahdollisiman paljon positiviisia vaikutuksia. Ohjaajina pyrimme mm. madaltamaan ryhmäläisten keskeisen vuorovaikutuksen kynnystä, ylläpitämään liikuntakykyä tanssillisin menetelmin sekä haastamaan ryhmää myös ajatuksen tasolla. Tunneilla tehdyillä suullisilla kyselyillä sekä palautelomakkeella pyrimme kartoittamaan ryhmäläisten toiveita, joita voi olla esim. liikuntakyvyn ylläpitäminen, ryhmässä yhdessä tekeminen sekä katsojakokemus.

Kuinka olet kokenut toiminnan vaikuttavan päivääsi?
"Ylämäki alamäki ylämäki alamäki yhdessä kulkien". Päivät ovat niin antoisia kuin raskaitakin, jatkuva ajatustyö, ohjaus, kehittely, analysointi sekä mm. aikataululliset haasteet vievät paljon energiaa. Palkitsevinta on kuitenkin ryhmäkokemukset, kun näkee ryhmäläisten hymyilevät ja tyytyväiset kasvot tunnin päätteeksi.

Toivoisitko toiminnan jatkuvan marraskuun jälkeen? KYLLÄ     EN
Jatkumo lisää mahdollisuuksia ja tavoitteita pystyy asettamaan eri tavalla, kuin lyhyemmässä pätkässä. Tanssi on kokonaisvaltaista ja tuolillakin istuen tanssiminen voi olla moniulotteista, seisten tanssimista unohtamatta.

lauantai 10. lokakuuta 2015

Itseanalyysi palautelomakkeen pohjalta

Jaamme ensi viikolla tanssituokioihimme osallistuneille välipalautelomakkeet, joilla tiedustelemme osallistujien kokemuksia ja mielipiteitä tuokioista, mikä on ollut mielekästä tuokioissa ja minkä he ehkä toivoisivat olevan toisin. Koemielessä täytämme myös itse tänne blogiin palautelomakkeet ja näin samalla arvioimme omaa toimintaamme ja siinä onnistumista.

Onko viikottainen tanssituokio toiminut mielestäsi
ERITT HYVIN     HYVIN     EOS     HUONOSTI      ERITT HUONOSTI

Pidätkö Hannan ja Helenan tanssituokioista? KYLLÄ     EN

Oletko kiinnostunut osallistumaan tanssituokioihin KYLLÄ     EN

Miksi?
Itse saan tanssituokioista paljon. Minusta on hienoa nähdä ikäihmisten heittäytyvän tanssin pariin ja useasti olen kokenut, että olemme tanssituokioissa liikkeen, elämän ja ihmisyyden ytimessä Toisaalta olen myös kokenut, että tanssituokiot ovat aiheuttaneet jonkin verran alkuvierastusta osallistujien parissa ja tämä on saanut minut pohtimaan kehollisuuden ja taidekokemusten merkitystä ihmiselämän eri vaiheissa yhä enemmän.

Onko toiminta vastannut odotuksiasi?
Osittain on vastannut ja osittain toiminta on ollut jotain muuta kuin mikä ennakkoajatukseni on ollut. Toimintaan on sisältynyt ohjattuja tuokioita useiden eri ja monenlaisten ryhmien parissa ja ryhmät ovat tulleet pikkuhiljaa tutuiksi käytännön tuokioden kautta. Sisällöllisesti monet tanssituokioiden harjoitteet ovat olleet ennalta tuttua toimintaa minulle muustakin tanssin ohjauksesta, mutta olen myös oppinut monia uudenlaisia harjoitteita ja toimintatapoja esimerkiksi työparini ja ohjattavien kautta.

Mikä tanssituokioissa on parasta?
Parasta on, kun tanssituokio soljuu mukavasti ja osallistujat tuntuvat viihtyvän. Mukavaa on myös, kun tulee uusia oivalluksia.

Mikä on erityisesti jäänyt mieleen?
Hauskat letkautukset ja osallistujien humoristiset kommentit jäävät helposti mieleen. On mukavaa, jos huumori kukkii.

Mistä et pitänyt tuokioissa?
Joskus harmistun siitä, että olen pääni sisällä kuvitellut jonkin harjoitteen sujuvan mutkattomasti, mutta todellisuudessa harjoite ei olekaan ollut sopiva tilanteeseen.

Ovatko ohjaajat hyviä? KYLLÄ     EI
Miksi?
Koen, että olemme onnistuneet monissa asioissa projektin aikana.

Minkälaisia vaikutuksia tanssituokioilla on ryhmänne ilmapiiriin?
ERITT. HYVIÄ     HYVIÄ     EOS     HUONOJA     ERITT. HUONOJA
Koen liikkeelliset toimintatuokiot pääasiassa virkistävänä toimintana ikäihmisille. Toivon, että tanssituokioillamme olisi myönteisiä vaikutuksia muutenkin palvelukeskuksen ilmapiiriin ja esimerkiksi siihen, että ihmiset tuevat tutummiksi toisilleen yhteisen tekemisen kautta.

Kuinka olet kokenut toiminnan vaikuttavan päivääsi?
Koen toiminnan vievän paljon energiaani ja päivän päätteksi olenkin usein melko väsynyt. Toisaalta koen toiminnan palkitsevana työssä kokemieni positiivisten kokemusten kautta.

Toivoisitko toiminnan jatkuvan marraskuun jälkeen? KYLLÄ     EN